AKCJA „SPRZĄTAMY DLA POLSKI”

W ramach V Edycji Akcji „Sprzątamy dla Polski” organizowanej przez Stowarzyszenie „Dla Polski”. Szkoła Podstawowa Wierchy posprzątała okoliczne tereny zielone.

Celem akcji jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro.

Patronat nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki.