MĄDROŚĆ

🆕 Nowy rok kalendarzowy w szkole Wierchy zaczynamy od zgłębienia cnoty mądrości.

🏘 Zachęcamy rodziców do pracy wychowawczej w domu.

„Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna.”

Jk 3,17