WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY 2023/24

Drodzy uczniowie, gratulujemy!