MUNDURKI

Mundurki Szkolne

We wszystkich placówkach prowadzonych przez Fundację Sternik-Kraków obowiązuje odpowiedni strój. 

Mundurek jest zewnętrznym znakiem utożsamiania się i więzi ze szkołą oraz pozostałymi członkami społeczności szkolnej.
Fakt noszenia mundurku pociąga za sobą obowiązek zachowywania się z godnością na terenie szkoły i poza nią. 
Bardzo prosimy, aby uczniowie przychodzili na zajęcia w kompletnych mundurkach sternikowych.
 
Mundurki można zakupić na stronie:

https://mark-mundurki.pl/sklep-internetowy

Hasło potrzebne do zamówienia dostępne w sekretariacie szkoły.