Zespół ds.
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Specjaliści pracujący w Fundacji Sternik-Kraków dbają o rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a także – w przypadku wystąpienia potrzeby – troszczą się o dzieci będące w szeroko rozumianym kryzysie. Członkowie Zespołu ds. wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielają pomocy w formie pracy indywidualnej i w małych grupach, prowadzenia warsztatów i wykładów oraz konsultacji dla rodziców.