Program wychowawczy

W programie wychowawczym szkoły „Wierchy” fundamentalne są trzy sprawy: edukacja spersonalizowana, zróżnicowanie edukacji oraz tutoring. Po pierwsze –  podejście osobowe sprawia, że przekaz wiedzy i wartości jest znacznie skuteczniejszy, bo oparty o autentyczną, bazującą na wzajemnym szacunku, relację dwustronną. Pozwala to reagować na faktyczne wyzwania codzienności szkolnej konkretnego ucznia. Po drugie – zróżnicowanie pozwala lepiej zaadresować metody edukacyjne i wychowawcze odpowiadając na realne potrzeby i naturę dzieci. Po trzecie wreszcie – tutoring rodzinny tworzy spójny system w relacji rodzina-szkoła, który gwarantuje całościowe podejście do spraw wychowawczych i edukacyjnych, a tym samym umożliwia pełny rozwój młodego człowieka.

 

Wszystkie powyższe działania mają na celu wychowanie samodzielnego i odpowiedzialnego człowieka oraz towarzyszenie mu we wzrastaniu w cnotach. Program wychowawczy zbudowany jest w taki sposób, że każdemu z miesięcy nauki odpowiada jedna cnota przewodnia. Każdemu z tygodni odpowiada hasło tygodnia. Poziom tych haseł dostosowany jest do wieku uczniów: odpowiednio z klas I-III, IV-VI i VII-VIII. Hasła tygodnia są bardzo konkretnymi wskazaniami, które pomagają uczniom rozwijać w sobie konkretną cnotę, nauczycielom działać wychowawczo w rzeczywistości szkolnej, a tutorom współpracować z rodzinami.

 

W praktyce realizacja programu wychowawczego odbywa się trójtorowo. Po pierwsze za sprawą wszelakich działań wychowawcy klasy (godziny wychowawcze, karty pracy, wycieczki, pogadanki, organizacja codzienności szkolnej). Po drugie w ramach tutoringu: tutor indywidualnie ustala z uczniem i jego rodziną cele z zakresu postaw i kształtowania cnót na konkretny trymestr wychowawczy oraz najbliższe tygodnie pracy. Cele te są związane z realnymi problemami podopiecznego. Wreszcie po trzecie każdy z dorosłych pracujących w szkole poprzez swoje postawy i poszanowanie dla cnót modeluje młodych ludzi. Tysiąc rozmów o cnocie np. porządku nie zadziała tak dobrze jak dbający o porządek swojego biurka wychowawca; uporządkowany w swoich zachowaniach nauczyciel przedmiotu; tutor w jasny i klarowny sposób realizujący rozmowy tutoringowe. Kluczem jest nieustanny dobry przykład i spójność przekazu.