PIÓRO!

Klasa 3 przygotowuje się do płynnego przejścia do kolejnego etapu edukacyjnego, czyli do 4 klasy. Jednym z elementów przygotowawczych było wprowadzenie na początku roku zeszytów w szeroką linię.

Przyszedł czas na przejście z pisania ołówkiem na pióro. W @wierchy_krakow to nie lada wydarzenie(!)

🖋️🖋️🖋️🖋️🖋️🖋️🖋️🖋️🖋️🖋️🖋️🖋️🖋️🖋️

Co roku odbywa się konkurs kaligraficzny gdzie chłopcy muszą wykonać zadania by otrzymać prawo (a zarazem i obowiązek) pisania piórem.

Konkurs wzbudza bardzo dużo emocji, chłopcy starają się jak najszybciej wykonać wszystkie zadania by otrzymać pióro.

W tym roku już po tygodniu prawo otrzymało 13 chłopaków!!! Ponad połowa klasy!

W @wierchy_krakow pióro wprowadzamy w 2 semestrze 3 klasy, kiedy pisanie dłuższych wypowiedzi idzie chłopcom płynnie.