WYCIECZKA DO EKOSPALARNII

W ostatni wtorek klasa 2 i 3 odwiedziły krakowską Ekospalarnię. Wycieczka zrobiła na chłopcach duże wrażenie, ukazała całą logistykę przedsięwzięcia oraz przypomniała o konieczności prawidłowego segregowania śmieci.